Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Daniel Anarfi, Ph.D., MSc.
Implications of Profit Shifting and "Aggressive" Tax Planning by Multinationals Companies in Ghana
August 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Asare Ayebeng
Widening the Tax Net: A Focus on the Informal Sector in Ghana
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Bábíček
Ekonomické aspekty přesunu podnikatelských subjektů do daňových rájů
January 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Bednářová
Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Bělochová
Company dividend policy in the context international tax planning
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tereza Bělochová
Tax strategies of companies in the context of international tax planning
July 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Blažek
The Effect of Agricultural Subsidies on the tax burden of the Czech and Austrian Farmers
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bošiaková
Využití kyperské off-shore společnosti v mezinárodním daňovém plánování
January 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiřina Bušovová
The comparative study of corporate taxation in the Czech Republic and USA
March 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Cienciala
Transfer pricing strategy as a tool for group tax planing
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kateřina Častová
Ochranné známky v koncernu jako nástroj mezinárodního daňového plánování
January 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Čermáková
Daňová harmonizace v Evropské unii a její dopady na Českou republiku
January 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Čermák
Daňové dopady realizace výzkumných a vývojových aktivit v České republice
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kateřina Dirhanová
Měření vyvolaných nákladů zdanění ve stavebním sektoru.
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů
July 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Elefant
EC Parent/Subsidiary Directive as the vehicle stipulating the holidng structure creating
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Fiala
Analýza transformace finančního výkaznictví z českých účetních standardů na mezinárodní účetní standardy
April 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Folvarčíková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
April 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně akciové společnosti
May 2004Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně z příjmů
March 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Hajná
Zdanění a obchodování kryptoměn
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petra Hečová
Dopady zakládání společností v zemích označovaných za daňové ráje na veřejný rozpočet ČR
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oldřich Heža
Zdaňování příjmů sportovců v České republice a USA
January 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Hlavinková
Využívání holdingových daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
January 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Hojgrová
Měření daňové incidence u vybraných spotřebních daní
January 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivo Horák
Measurement of the base erosion as a result of tax residency transfer of the large companies in the Czech Republic
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Horníčková
Specifika mezinárodního daňového plánování aplikovaná v offshore centrech
May 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Hromková
Dopady BEPS na daňové plánování společností v ČR
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Husarová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Spain
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Chlupová
Aspekty zdaňování neziskových organizací
May 2004Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.
Koncepce zdanění příjmů právnických osob v podmínkách ekonomiky České republiky v kontextu aktuální judikatury
August 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Jašíková
Účelová manipulace účetních a daňových údajů v anglosaském a kontinentálním systému
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jindřiška Jenerálová
Daň z přidané hodnoty v podnikání fyzických osob
May 2004Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpánka Kabrdová
Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
April 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): mgr inż. Martin Kalata, MSc
Daňové úniky a vyhýbaní se daňovým povinnostem v oblasti převodních cen a jejich dopad na veřejné rozpočty ve státech střední Evropy.
July 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slávka Kamanová
Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Kameníček
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
November 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Karlíková
Dopady existence offshore společností na českou ekonomiku
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Kočová
Analýza chyb daňových poplatníků a jejich dopady z hlediska daně z příjmu právnických osob
March 2006Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Angelina Kopáčková
Měření a možnosti eliminace daňových úniků na DPH
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Korduliaková
Daň z finančních transakcí jako možný nový zdroj rozpočtu EU
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kornelová
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vendula Kounková
Zvyšování účinnosti daňové kontroly
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kovaříková
Vyhodnocení vlivu přímých zahraničních investic na výběr daně z příjmů v České republice
May 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Krejčí
Účtování dlouhodobého majetku
June 2006Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Krejčí
Zadejte název práce.
June 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
August 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Křenek
Daňové plánování a změny struktur financování v návaznosti na BEPS
May 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Křížková
Principy daňových systémů severských zemí v kontextu podmínek ČR
January 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Křížová
Dopady výše zdanění na stínovou ekonomiku v ČR
April 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bára Kučerková
Optimalizace daňového zatížení profesionálních sportovců
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Kučerová
Daň z přidané hodnoty v ČR a SR
May 2004Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové hledisko přechodu příspěvkové organizace na státní podnik
December 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové zatížení státního podniku
May 2005Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): PhDr. Andreas Laux, Ph.D.
Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards
October 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Lejsková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
December 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Litavec
Dopady zapojování amerických subjektů do daňových struktur
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Losertová
Dopady zavedení nových nástrojů pro boj s daňovými úniky na existenci daňových rájů
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Lukešová
Komparační analýza majetkových daní v ČR a vybraných státech EU
January 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Maňáková
Hodnocení efektivnost inkasa majetkových daní v České republice
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Marek
Daňové úniky v oblasti přímých daní u podnikatelských subjektů
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Melková
Inventarizace krátkodobého majetku
May 2005Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Metelková
Automobil v podnikání
January 2004Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Metelková
Srovnání daňového zatížení poplatníků - fyzických osob daní z příjmů v letech 2004 - 2006.
January 2006Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Mikulecká
Daňové aspekty vzniku stálé provozovny ve vybraných zemích Evropské unie.
January 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Mimochodková
Problematika daně z přidané hodnoty při obchodování se zahraničními subjekty
December 2006Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Mrňová
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Rakouska
May 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Markéta Němcová
Comparative Analysis of the Corporate Income Tax in Selected EU Member States
May 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Netopilová
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
May 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Novák
The comparative study of taxation system of Ireland and the Czech republic
January 2006Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Novotná
Konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
May 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ondřej
Taxing the digital sector
April 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Panáčková
Možnosti přesunu sídla tuzemské společnosti do vybraných evropských jurisdikcí
May 2012Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Pařilová
Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi
April 2004Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Veronika Paseková
Alternativní způsoby financování společností s ohledem na mezinárodní daňové plánování
April 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Paulíková
Srovnání daňové soustavy ČR a SR
April 2004Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Pavlíčková
Daňové úniky v oblasti zdaňování příjmů umělců
May 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Pavlosková
Daňové a účetní aspekty mzdové problematiky
April 2005Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabina Pecová
Přesuny daňového břemene jako důsledek daňové harmonizace a konkurence v EU
May 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Petrásková
Ukončení účasti společníka na vybrané společnosti s ručením omezeným
May 2007Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslav Petr
Dopady aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění na vybrané daňové subjekty
May 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Pípalová
Daňové aspekty rozdělování výsledku hospodaření u jednotlivých typů společností
May 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Pivečková
Mezinárodní zdanění přeshraničních vztahů společností
May 2008Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Polášek
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
January 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Popelka
Odlišnosti anglosaského a kontinentálního daňového systému v oblasti zdaňování příjmů
May 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Prokeš
Daň z finančních transakcí jako možný zdroj příjmu rozpočtu Evropské unie
November 2018Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Prušvic
Srovnávací studie daňového zatížení fyzických a právnických osob
March 2006Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Rauš
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Nizozemí
April 2005Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Gilles Robert
Harmonization of direct taxation in the EU
May 2006Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petr Řezníček
Vliv sazby daně z příjmů na inkaso daně v kontextu vymáhání daní
September 2015Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Sabelová
Financial Transaction Tax - new own resource of EU budget?
July 2018Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Saidi
Dopady převodních cen na základ daně z příjmů korporací
December 2018Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Siebenbürgerová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
January 2011Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Stříteský
Možnosti zavedení rovné daně do české daňové soustavy
December 2007Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radek Šarman
Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a Spojených státech amerických
May 2019Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarina Šefčíková
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and USA
March 2006Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarina Šefčíková
The impact of tax competition and tax havens on international tax planning
April 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šimková
Harmonizace daňových systémů zemí EU
June 2007Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Špirk
Komparace zdaňování příjmů v ČR a na Slovensku
April 2008Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Štajnerová
Zahraniční investice v kontextu daňové konkurence a daňové harmonizace
April 2012Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Květa Teislerová
Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice
December 2016Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Texlová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
January 2010Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Janka Tkáčová
Návrh optimalizace daňového zatížení příjmů studentů České a Slovenské republiky
May 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Tůmová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and United Kingdom
April 2007Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Valová
The comparative study of taxation systems of Ireland and the Czech Republic
January 2006Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Vavříková
Systém společného zdanění fúzí obchodních společností v EU
March 2006Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vavříková
Komparační analýza daňového zatížení poplatníků daní z příjmů v ČR a v SR
May 2008Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU
October 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Vystrčilová
Problematika mezd z daňového hlediska
May 2004Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Vystrčilová
Srovnávací studie daní z příjmů v České republice a na Slovensku
January 2007Displaying the final thesis
111.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mandy Witt
Effects of online trading on taxes
October 2022Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Zelenková
Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
April 2008Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Zezulová
Srovnávací studie daňové soustavy ČR a Estonska
December 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress