Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12990
Univerzitný e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta

     Výučba     
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRULICH, V. -- ŘEPKA, R. Carex L. - ostřice. In: Klíč ke květeně České republiky . Praha: Academia, 2019. s. 245--268. ISBN 978-80-200-2660-6.

Originálny názov:
Carex L. - ostřice
Anglický názov:
Autor:
Vít Grulich
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha:
Klíč ke květeně České republiky
Číslo časti:
Od strany: 245
Do strany:
268
Počet strán:
24
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.09.2019 09:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Klíč ke květeně České republiky . Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2660-6.

Originálny názov: Klíč ke květeně České republiky
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-80-200-2660-6
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Academia
Miesto vydania: Praha
Štát:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.09.2019 09:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
1234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -