Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     
     
Projekty
     
     
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi CyperaceaeR. Řepka
GAČR
garant
01.01.2009
2 Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin
NAZV
garant
01.06.2009
31.12.2013
3
 Srovnání metod terénního mapování a DPZ při monitoringu invazních druhů
IGA
garant
01.02.2020
31.01.2021
4
 Výskyt třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) v suchých trávnících v maloplošných zvláště chráněných územích ČR a experimentální ověření možnosti její eliminace v těchto společenstvech kosením.
IGA
garant01.02.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený