Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
Autor: Bc. Jarmila Keclíková
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
Abstrakt:Tato bakalářská práce zkoumá vliv dančí a mufloní zvěře na vegetaci v oboře Holedná a porovnává ji s lesy, které k oboře přiléhají. Jedná se o území ležící v Jihomoravském kraji, na západním okraji statutárního města Brna. V oboře i mimo oboru bylo náhodně, dle stáří porostů, rozmístěno třicet bodů (ploch) a na nich byly následně zapsány fytocenologické snímky. Při zpracování bylo bylinné patro rozděleno na byliny a dřeviny se semenáčky dřevin. Rozdíly ve floristickém složení bylinného patra byly porovnávány z hlediska pokryvnosti stromového, keřového a bylinného patra, počtu druhů v bylinném patře, indexů diverzity a Ellenbergových indikačních hodnot. Významný rozdíl byl nalezen v pokryvnosti bylinného a keřového patra, které byly v oboře výrazně nižší než mimo oboru. Dále se prokázalo, že v oboře rostou na světlo a živiny náročnější druhy než mimo oboru. Vlivem vyššího počtu zvěře dochází k dominanci nitrofilních druhů v bylinném patře obory, zatímco mimo oboru jsou častěji zastoupené lesní druhy.
Klíčová slova:biodiverzita, indexy diverzity, obora, spárkatá zvěř, lesní vegetace, lesní druhy, nitrofyty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..