Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production of allelopathic substances in selected herbs and their biological activity
Written by (author): Ing. Eliška Nováková
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Mgr. Martina Sojneková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Produkce alelopatických látek u vybraných bylin a jejich biologická účinnost
Summary:Práce je zaměřena na studium alelopatie a alelopatických projevů ambrozie peřenolisté a kostřavy červené na vybrané byliny. V první části práce jsou popsány vztahy mezi rostlinami a dostupné informace o alelopatii. Druhá část se věnuje vlivu ambrozie peřenolisté na růst jitrocele kopinatého, štírovníku růžkatého, ovsíku vyvýšeného, kostřavy červené, svazenky vratičolisté a hrachu setého ve venkovních podmínkách v různých kultivačních substrátech. Dále je posuzován vliv extraktů z kořenů kostřavy červené a syntetického m-tyrosinu na klíčivost nažek ambrozie peřenolisté. Z dosažených výsledků byl vyhodnocen vliv ambrozie na růst studovaných rostlin a účinek testovaných roztoků na klíčivost nažek.
Key words:rostlinné interakce, ambrozie peřenolistá, kostřava červená, extrakt, inhibice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..