Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Produkce alelopatických látek u vybraných bylin a jejich biologická účinnost
Autor: Ing. Eliška Nováková
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Mgr. Martina Sojneková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Produkce alelopatických látek u vybraných bylin a jejich biologická účinnost
Abstrakt:Práce je zaměřena na studium alelopatie a alelopatických projevů ambrozie peřenolisté a kostřavy červené na vybrané byliny. V první části práce jsou popsány vztahy mezi rostlinami a dostupné informace o alelopatii. Druhá část se věnuje vlivu ambrozie peřenolisté na růst jitrocele kopinatého, štírovníku růžkatého, ovsíku vyvýšeného, kostřavy červené, svazenky vratičolisté a hrachu setého ve venkovních podmínkách v různých kultivačních substrátech. Dále je posuzován vliv extraktů z kořenů kostřavy červené a syntetického m-tyrosinu na klíčivost nažek ambrozie peřenolisté. Z dosažených výsledků byl vyhodnocen vliv ambrozie na růst studovaných rostlin a účinek testovaných roztoků na klíčivost nažek.
Klíčová slova:rostlinné interakce, ambrozie peřenolistá, kostřava červená, extrakt, inhibice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..