Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The spread of invasive species of communications in lowland floodplain
Written by (author): Ing. Petra Barinová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Šíření invazních druhů podél lesních komunikací v nížinném luhu
Summary:Diplomová práce se zabývá šířením invazních druhů rostlin v nížinném luhu dolního Podyjí v souvislosti s cestní sítí a dalšími faktory, které jsou významné pro výskyt nepůvodních rostlin. První, teoretická část práce, se zabývá historií využití, managementem studovaného území a charakteristikou přírodních poměrů. Druhá část práce je zaměřena na metodiku, analýzu terénních dat a vyhodnocení výsledků. Práce se taktéž snaží najít spojitosti historického a současného využití studovaného území člověkem a šířením invazních druhů. K práci náleží přílohy, které obsahují všechna data, která nebylo možné do práce vložit.
Key words:jižní Morava, nížinný luh, invaze, nepůvodní druh, invazní druh, lesní komunikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..