Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Šíření invazních druhů podél lesních komunikací v nížinném luhu
Autor: Ing. Petra Barinová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Šíření invazních druhů podél lesních komunikací v nížinném luhu
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá šířením invazních druhů rostlin v nížinném luhu dolního Podyjí v souvislosti s cestní sítí a dalšími faktory, které jsou významné pro výskyt nepůvodních rostlin. První, teoretická část práce, se zabývá historií využití, managementem studovaného území a charakteristikou přírodních poměrů. Druhá část práce je zaměřena na metodiku, analýzu terénních dat a vyhodnocení výsledků. Práce se taktéž snaží najít spojitosti historického a současného využití studovaného území člověkem a šířením invazních druhů. K práci náleží přílohy, které obsahují všechna data, která nebylo možné do práce vložit.
Klíčová slova:jižní Morava, nížinný luh, invaze, nepůvodní druh, invazní druh, lesní komunikace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..