Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Autor: Václav Zakuťanský
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Mgr. Samuel Lvončík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je floristická inventarizace budoucího arboreta Osina. Arboretum se nachází na Drahanské vrchovině ve VVP Březina. První částí bylo seznámit se s doporučenou literaturou a poté provést průzkum studované oblasti. Důležitým krokem bylo studované území rozdělit na dílčí plochy a provést determinaci bylin a dřevin. Výsledkem je přehled všech druhů bylin, dřevin, ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, vyskytujících se v budoucím arboretu a návrh managementu pro různé typy stanovišť s přihlédnutím na výskyt ohrožených a chráněných rostlin.
Klíčová slova:Arboretum, Chráněné druhy, Inventarizace, Byliny, Dřeviny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..