Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of selected agents to floristic composition of urban lawn
Written by (author): Ing. Karel Kosek
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv vybraných faktorů na floristické složení městských trávníků
Summary:Bylo studováno celkem 50 lokalit městských trávníků s různou údržbou na území městských částí Brno-sever a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Lokality byly rozděleny podle třech typů údržby -- extenzivní, intenzivní s odvozem pokosené hmoty a intenzivní s mulčováním. Výsledky ukazují, že na druhové složení a druhovou diverzitu má vliv především intenzita údržby a míra zastínění porostu.
Key words:trávník, biodiverzita, fytocenóza, shluková analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..