Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Monitoring vybraných invazních druhů rostlin na území Moravskotřebovska
Autor: Ing. Alena Matysová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:RNDr. Pavel Trnka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Monitoring vybraných invazních druhů rostlin na území Moravskotřebovska
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřená na monitoring vybraných invazních druhů rostlin na území Moravskotřebovska. První část diplomové práce popisuje jednotlivé monitorované druhy rostlin, kterými jsou Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica, Impatiens glandulifera a Heracleum mantegazzianum. V druhé části práce je popsána použitá metodika. K monitorování byla použita metoda přímého pozorování. U každé lokality bylo zjišťováno: topografie lokality, katastr obce, číslo parcely, souřadnice, popis biotopu, studovaný taxon, datum mapování, výška rostliny, velikost populace, nadmořská výška, způsob likvidace. Třetí část práce je výsledková. Klíčová slova: invazní druhy, Reynoutria sp. div., Heracleum mantegazzianum, monitoring, velikost populace, způsob šíření, okolí Moravské Třebové
Klíčová slova:invazní druhy, monitoring, velikost populace, okolí Moravské Třebové, způsob šíření

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..