Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv podílu listnáčů ve SM monokulturách na diverzitu a druhové složení bylinného patra
Autor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Mgr. Samuel Lvončík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv podílu listnáčů ve SM monokulturách na diverzitu a druhové složení bylinného patra
Abstrakt:Předkládaná diplomová práce zkoumá vliv podílu listnatých stromů (konkrétně dubu zimního -- Quercus petraea L.) ve smrkových monokulturách na diverzitu a bohatost bylinného patra. Cílem práce je vytvoření 40 fytocenologických snímků s různým procentickým zastoupením dubu ve smrkových porostech. Konkrétně bylo zapsáno po 10 snímcích pro 4 varianty SM porostů a to následovně, 10 snímků 100% SM monokultur, 10 snímků se zastoupením 10% DB a 90% SM, 10 snímků 80%SM a 20% DB a do 50% DB a 50% SM. Získaná fytocenologická data zpracovat a vyhodnotit floristickou podobnost snímků pomocí využití indexů druhové diverzity. Z výsledků vyvodit závěry o bohatosti bylinného patra (kvantitativně i kvalitativně) ve vztahu k podílu listnáčů v porostu.
Klíčová slova:biodiverzita , SM monokultura, listnaté dřeviny, bylinné patro

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..