Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Plant communities changes in initial stages of floodplain production forests
Written by (author): Ing. Ján Kosar
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Lustyk
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
Summary:Bakalářská práce se zabývá změnami druhového složení fytocenóz, které jsou ovlivněny věkem porostu a způsobem přípravy půdy. Územím, na kterém probíhalo pozorování je polesí Tvrdonice. Nachází se v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav a menší část v okrese Hodonín. Ke studiu bylo založeno 46 trvalých studijních ploch určených na zhotovování fytocenologických snímků. Ty byly pořizovány v jarním a letním aspektu. Data byla sbírána v letech 2009, 2010, 2011. Ze zpracovaných dat jsou vyvozeny závěry pro jednotlivé faktory. Ke studovanému území byly dohledány také historické souvislosti, topografie, charakteristika přírodních poměrů a problematika zakládání nových kultur dubu letního (Quercus robur) a jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) s různými způsoby přípravy půdy.
Key words:lužní lesy, celoplošná příprava půdy, biodiverzita, polesí Tvrdonice, jižní Morava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..