Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
Autor: Ing. Ján Kosar
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Lustyk
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá změnami druhového složení fytocenóz, které jsou ovlivněny věkem porostu a způsobem přípravy půdy. Územím, na kterém probíhalo pozorování je polesí Tvrdonice. Nachází se v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav a menší část v okrese Hodonín. Ke studiu bylo založeno 46 trvalých studijních ploch určených na zhotovování fytocenologických snímků. Ty byly pořizovány v jarním a letním aspektu. Data byla sbírána v letech 2009, 2010, 2011. Ze zpracovaných dat jsou vyvozeny závěry pro jednotlivé faktory. Ke studovanému území byly dohledány také historické souvislosti, topografie, charakteristika přírodních poměrů a problematika zakládání nových kultur dubu letního (Quercus robur) a jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) s různými způsoby přípravy půdy.
Klíčová slova:lužní lesy, celoplošná příprava půdy, biodiverzita, polesí Tvrdonice, jižní Morava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..