Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Festuca amethystina as a relict species of South Moravian coppice –basic aspects of biology of the species and variability of morphological characters
Written by (author): Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Lustyk
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Festuca amethystina jako reliktní druh jihomoravských pařezin – základní aspekty biologie druhu a variability morfologických znaků
Summary:Cílem této diplomové práce bylo získat prvotní data o druhu Festuca amethystina (kostřava ametystová), která se týkají biologie druhu a variability znaků. V první části práce je uveden literární přehled, na který navazuje praktická část. Terénní práce spočívaly ve vyhledání a zaměření jednotlivých mikrolokalit studovaného druhu v komplexu lesa Hodonínské Doubravy, v jihovýchodní části Moravy. Dále byla získána data o velikosti mikropopulací, demografické a morfometrické charakteristiky tohoto druhu, tzn., že byl zjištěn počet trsů, průměr trsů, délka listů, počet a výška stébel, velikost laty, počet klásků a počet dozrálých diaspor. Výstupem této práce jsou tabelární a grafické přehledy naměřených dat, mapové podklady a fotografie.
Key words:jihomoravské pařeziny, subkontinentální doubravy na písku, kostřava ametystová, jihovýchodní Morava, NPP Hodonínská Doubrava, morfologické znaky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..