Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Festuca amethystina jako reliktní druh jihomoravských pařezin – základní aspekty biologie druhu a variability morfologických znaků
Autor: Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Lustyk
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Festuca amethystina jako reliktní druh jihomoravských pařezin – základní aspekty biologie druhu a variability morfologických znaků
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo získat prvotní data o druhu Festuca amethystina (kostřava ametystová), která se týkají biologie druhu a variability znaků. V první části práce je uveden literární přehled, na který navazuje praktická část. Terénní práce spočívaly ve vyhledání a zaměření jednotlivých mikrolokalit studovaného druhu v komplexu lesa Hodonínské Doubravy, v jihovýchodní části Moravy. Dále byla získána data o velikosti mikropopulací, demografické a morfometrické charakteristiky tohoto druhu, tzn., že byl zjištěn počet trsů, průměr trsů, délka listů, počet a výška stébel, velikost laty, počet klásků a počet dozrálých diaspor. Výstupem této práce jsou tabelární a grafické přehledy naměřených dat, mapové podklady a fotografie.
Klíčová slova:jihomoravské pařeziny, subkontinentální doubravy na písku, kostřava ametystová, jihovýchodní Morava, NPP Hodonínská Doubrava, morfologické znaky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..