Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Indicating ability of wetland species sedges in tideland of water reservoirs (Žďárské vrchy)
Written by (author): Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Mgr. Samuel Lvončík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Indikační schopnosti mokřadních druhů ostřic litorálu vybraných vodních nádrží (Žďárské vrchy)
Summary:Předkládaná diplomová práce je zaměřena na indikační schopnosti mokřadních druhů ostřic v litorálech vodní nádrže Hamry a rybníků Krejcar a Groš (Kameničky u Hlinska). Cílem práce je vytvoření fytocenologických snímků, odběr substrátového sedimentačního materiálu a zaznamenání GPS souřadnic jednotlivých snímků a zhotovit mapy. Získaným floristickým datům přiřadit indikační hodnoty dle Ellenberga a vypočítat průměrné hodnoty daných faktorů pro jednotlivé fytocenologické snímky. Vzorky substrátového sedimentačního materiálu analyzovat v laboratoři, za účelem zjištění pH, obsahu C, N, P, K, Mg, Ca, poměru C:N, Mg:K. Následně zpracovat získaná data a vyvodit z výsledků závěry o indikační schopnosti mokřadních druhů ostřic nebo jejich skupin
Key words:bioindikátor, fytocenologický snímek, Ellenbergovy indikační hodnoty, mokřadní druhy ostřic, biotop

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..