Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The soil seed bank of flood forests of South Moravia
Written by (author): Ing. Jana Posslová, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Opponent 2:Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Opponent 3:RNDr. Lenka Moravcová, prom. biol., CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Půdní semenná banka lužních lesů Jižní Moravy
Summary:Tato práce se zabývá studiem složení a struktury půdní semenné banky v lužním lese na jižní Moravě v polesí Valtice. Na základě 97 odběrů půdy v roce 2011 bylo analyzováno druhové složení půdní semenné banky. Získaná data byla vyhodnocena vhodnými statistickými metodami pomocí programu R, Turboweg a QGis. Bylo zjištěno, že druhová bohatost a počet semen v půdě se snižuje se zvyšujícím se věkem lesního porostu. Mění se také podíl stres tolerujících a ruderálních druhů. Půdní semenné bance dominuje zejména kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Key words:půdní semenná banka, lužní les, stáří, pórovitost, vlhkost, provzdušněnost, pH

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review A. PraxOpponent's review T. VymyslickýOpponent's review L. Moravcová

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..