Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The evaluation of woody component of forest ecosystem in Natural Reserve Tesák
Written by (author): Bc. Ing. Martin Kudláček
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Václav Zouhar
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Tesák
Summary:Martin Kudláček. Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Tesák. Přírodní rezervace Tesák je díky své pralesovité struktuře unikátní lokalitou v Hostýnských vrších. Předmětem této bakalářské práce je právě hodnocení dřevinné složky geobiocenóz tohoto výjimečného území ve vymezených třech homogenních segmentech. Tyto segmenty byly dále rozděleny na 11 podsegmentů, do každého z nich byla situována jedna kruhová zkusná plocha, na které se zjišťovaly taxační veličiny. V každém podsegmentu byly hodnoceny dendrometrické charakteristiky a struktura porostu. Na základě studia historie rezervace a výsledků této práce bylo poté možno určit stupeň přirozenosti každého segmentu, v souladu s Přílohou č. 2 k Vyhlášce č. 64/2011 Sb. Dalším cílem bylo porovnání s podobnými přirozenými geobiocenózami, u kterých literatura uvádí srovnatelný stav a strukturu (např. Národní přírodní rezervace Salajka, Mionší, přírodní rezervace Polom a další). Ze zjištěných výsledků lze konstatovat, že nejcennější část území - segment C, spadá do stupně přirozenosti II. přírodní. Celková zásoba živých stromů činí 5099 m3 a mrtvé hmoty 1083 m3. Podíl mrtvého dřeva představuje v průměru 17 % celkové dendromasy. Zásoba živých jedlí byla vyčíslena na 929,52 m3 a odumřelých na 858,56 m3.
Key words:dendromasa, podsegment, kruhová zkusná plocha, přírodní rezervace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..