Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využití vybraných indikačních druhů pro stanovení ekologických faktorů biotopu
Autor: Ing. Karel Kosek
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití vybraných indikačních druhů pro stanovení ekologických faktorů biotopu
Abstrakt:Rozšíření rostlin na zemském povrchu není náhodné. Je do značné míry závislé na přírodních podmínkách. Tuto závislost se pro rostliny střední Evropy pokusil zachytit Ellenberg přiřazením indikačních hodnot jednotlivým taxonům (EIH, Ellenberg et al. 1992). Využití metod fytoindikace je spatřováno především v jejich nízké časové a finanční náročnosti oproti drahým laboratorním měřením. Pomocí sledování stavu a změn vegetace můžeme levně a rychle zaznamenat stav životního prostředí. Tato práce srovnává metody výpočtu průměrných EIH, shrnuje výhody a nevýhody jejich použití a úskalí jejich statistického zpracování a interpretace. V praktické části nabízí srovnání výsledků průměrných EIH s výsledky půdních laboratorních analýz z devíti studijních ploch a vyjadřuje se k výpovědní hodnotě EIH. Výsledky ukazují, že EIH nemusí vždy zaznamenat rychle se měnící gradienty prostředí.
Klíčová slova:fytocenologický snímek, fytoindikace, Ellenbergovy indikační hodnoty (EIH)

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..