Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Landscape of Podťaté valley in Javorníky mts.: Biodiversity in context of historical landuse and recent management
Written by (author): Bc. Ing. Petra Kadlecová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Peter Jančura
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu
Summary:Předkládaná diplomová práce na téma Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: Biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu studuje modelové území o rozloze 140 ha v obci Velké Karlovice. Za použití historických pramenů je rekonstruován vývoj krajiny především z hlediska zemědělského využívání. Jednalo se o studium původu místního obyvatelstva, analýzu historických mapových podkladů a dobových fotografií. Dále byly porovnány různé přístupy k ochraně krajiny a vyhodnoceny ekonomické aspekty péče o přírodu a krajinu. Součástí práce bylo dotazníkové šetření mezi místními obyvateli. Na základě výsledků studia historických materiálů a současného využití krajiny byly navrženy asanační a regulační zásahy pro celé údolí Podťaté obecně a pro významné segmenty krajiny konkrétně. Návrh je doplněn položkovým rozpočtem a seznamem vhodných dotačních titulů.
Key words:Velké Karlovice, Management krajiny, Krajina, Biodiverzita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..