Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE KAT. ŮZ. NEDAŠOV
Autor: Ing. Filip Cícha
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Ing. Eliška Zimová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE KAT. ŮZ. NEDAŠOV
Abstrakt:Práce shrnuje současné poznatky o historických aspektech vývoje osídlení a obhospodařování krajiny katastru obce Nedašov. Dále se zabývá charakteristikou přírodních poměrů katastru obce. Popisuje aktuální stav využití krajiny dle Metodiky mapování krajiny (Pellantová 1994). Srovnáním aktuálního stavu vegetace se stavem potenciálním vymezuje kostru ekologické stability. Vymapované ekologicky významné segmenty krajiny popisuje v tabulkách. Nejcennější segmenty jsou v práci navrženy na významné krajinné prvky, u nichž je také stanoven rámcový management. Text je doplněn mapovými přílohami vytvořenými v programu ArcGIS 10., tabulkami charakteristik významných segmentů krajiny a fotodokumentací.
Klíčová slova:významný krajinný prvek, mapování krajiny, kostra ekologické stability, druhová diverzita, Nedašov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..