Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
Autor: Ing. Tadeáš Štěrba
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
Abstrakt:Vzhledem k náročné determinaci sterilních jedinců ostřic (Carex), byla sudována problematika využití anatomických znaků na příčném průřezu listem. Cílem studia bylo pro potřeby floristů, botaniků a fytocenologů, respektive lesních typologů podat informace o využití anatomických znaků při determinaci 52 druhů ostřic nejčastěji se vyskytujících v lesních biotopech. V diplomové práci je podán literární přehled týkající se nejčastěji používaných morfologických a anatomických znaků při taxonomii rodu, provedeno vyhodnocení anatomických znaků u vybraných druhů ostřic pro účely determinace, sestaven stručný určovací klíč a získané výsledky jsou srovnány s již publikovanými. Anatomická stavba listu na příčném průřezu byla studována prostřednictvím světelného mikroskopu a pořízených mikrofotografií. Znaky jako poměr tloušťek svrchní a spodní epidermis, místo výskytu průduchů, přítomnost chlupů, přítomnost a místo výskytu papil, pozice cévních svazků, vlastnosti sklerenchymatických pletiv, charakter vnějších pochev cévních svazků a přítomnost fenolických látek včetně jejich rozmístění v mezofylu listu se ukázaly jako užitečné pro identifikaci vybraných druhů ostřic. Součástí diplomové práce jsou perokresby studovaných anatomických znaků včetně mikrofotografii příčných průřezů listů všech vybraných taxonů.
Klíčová slova:identifikace, příčné průřezy, ostřice, Carex, anatomie listů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..