Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv odlišných stanovištních podmínek rašelinného podkladu na floristické složení bylinného patra
Autor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv odlišných stanovištních podmínek rašelinného podkladu na floristické složení bylinného patra
Abstrakt:Práce řeší problematiku vlivu odlišných stanovištních podmínek rašelinného podloží na floristické složení bylinného patra. Cílem práce je podrobně zmapovat a zapsat veškeré druhy vyšších rostlin ve vymezených lesních segmentech, zjistit tak aktuální stav lesních ekosystémů po stránce úrovně jejich biodiverzity vyšších rostlin v okolí obce Radostín. Mapované segmenty třídit podle biodiverzity a typologických charakteristik a následně srovnat vybrané segmenty pomocí indexů podobnosti a seřadit je dle biodiverzity. Z nalezených druhů na zkusných plochách sestavit přehled podle jejich významnosti.
Klíčová slova:biodiverzita, index floristické podobnosti, rašelinné podloží

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..