Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Srovnání druhové diverzity vyšších rostlin dubových porostů různého stáří, zakládaných různými způsoby (les Dúbrava u Hodonína)
Autor: Ing. Tadeáš Štěrba
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání druhové diverzity vyšších rostlin dubových porostů různého stáří, zakládaných různými způsoby (les Dúbrava u Hodonína)
Abstrakt:Jihozápadní část lesního komplexu Doubrava (Dúbrava) u města Hodonín na jihovýchodní Moravě patří k unikátním lokalitám po stránce druhové diverzity vyšších rostlin v rámci celé České republiky, je lokalitou biotopu L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku a soustavy Natura 2000. Postoj k této lokalitě se z hlediska lesnického doposud nezměnil a území stále spadá do kategorie lesa hospodářského. Poslední fragmenty uvedeného biotopu jsou výrazně poškozovány těžbou a způsoby obnovy dubových porostů jsou často nešetrné k druhové diverzitě bylinného patra. Bakalářská práce se zabývá srovnáním druhové diverzity nejstarších cenných porostů s porosty mladšími s přihlédnutím ke způsobu jejich založení, floristickou charakteristikou porostů a jejich hodnocením z hlediska zvláště chráněných a ohrožených druhů.
Klíčová slova:diverzita vyšších rostlin, panonské teplomilné doubravy na písku, les Doubrava, jihovýchodní Morava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..