Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:A management plan project of nature reserve Černovický hájek and nature monument Rájecká tůň on a basis of present status and development evaluation.
Written by (author): Bc. Mgr. Eliška Stofferová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh Plánu péče o PR Černovický hájek a PP Rájecká tůň na základě hodnoceni současného stavu a vývoje
Summary:Nedostatek zeleně v městské zástavbě je stálý problém. O to cennější jsou zbytky přírody v intravilánech města chráněné zákonem. Příkladem může být právě PR Černovický hájek i PP Rájecká tůň, jakožto fragmenty lužní krajiny v silně industrializovaném území. Tato zvláště chráněná území během své historie úspěšně odolávala mnoha negativním vlivům. Během posledních 20 let se však jejich stav výrazně zhoršil. Zachovat je budoucím generacím je naše morální povinnost, proto je potřeba jejich péči věnovat speciální pozornost. Navrhované plány péče detailně rozebírají hlavní příčiny negativního ovlivnění předmětů ochrany, jejich pravděpodobný další vývoj a navrhují potřebné zásahy směřující k jejich zachování a rozvoji.
Key words:Brněnské Ivanovice, lužní les, management, zvláště chráněné území

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..