Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Srovnání biodiverzity vyšších rostlin jehličnatých monokultur a smíšených porostů v okolí Horního Smržova
Autor: Ing. Jan Sabol
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání biodiverzity vyšších rostlin jehličnatých monokultur a smíšených porostů v okolí Horního Smržova
Abstrakt:Jeden z nešvarů lesnictví, a to nejen v České republice, byla výsadba stanovištně nepůvodních hospodářských dřevin především smrku ztepilého, namísto původních listnáčů za účelem většího zisku z produkce dříví. V případě lokality, kde byla bakalářská práce zpracovávána, se jedná o jasný příklad tohoto počínání našich lesníků. Smrčiny zadržují v korunách značnou část atmosférických srážek, čímž omezují vlhkost půdy, zároveň svým opadem jehličí přispívají k acidifikaci půdy. Jejich hustý zápoj nepropouští dostatek světla pro rozvoj bylinného patra. Tyto jevy vedou ke snížení diverzity původních druhů vyšších rostlin bylinného patra, které jsou často nahrazovány druhy acidotolerantními. Bakalářská práce se proto zabývá porovnáním biodiverzity vyšších rostlin, jak už vyplývá z jejího názvu, mezi jehličnatými a smíšenými porosty.
Klíčová slova:biodiverzita, vyšší rostliny, index floristické podobnosti, floristický soupis, monokultura

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..