Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Floristicko-krajinářská studie lesního komplexu Dúbrava JZ Vracova
Autor: Ing. Veronika Šimečková
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Floristicko-krajinářská studie lesního komplexu Dúbrava JZ Vracova
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení ekologicky významných prvků krajiny v mapovaném území. Má za cíl pomocí floristické skladby určit aktuální stav vegetace a krajiny a míry jejího antropogenního ovlivnění. Výsledkem práce je kostra ekologické stability a návrh managementu krajiny ve vybraných segmentech. Informace o území jsem čerpala z textové části lesního hospodářského plánu a literatury, floristická skladba byla mapována terénním průzkumem. Mapované území se nachází v Jihomoravském kraji, okrese Hodonín a katastrálním území obce Vracova.
Klíčová slova:Ekologicky významný segment krajiny, Management , Terénní průzkum , Aktuální stav vegetace a krajiny, Floristická skladba, Kostra ekologické stability

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..