Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bachelor thesis Botanical-landspace studies on landuse of Vitkov region
Written by (author): Bc. Vlasta Černochová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Friedl
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Floristicko-krajinářská studie území v okolí Vítkova
Summary:ABSTRAKT V rámci této bakalářské práce bylo prováděno terénní šetření na území katastru obce Větřkovice na Severní Moravě v Nízkojesenickém bioregionu. Toto území je součástí Přírodního parku Moravice, svým většinovým charakterem se od jádrové oblasti parku liší. Cílem této práce bylo na základě terénního šetření zjistit aktuální stav využití krajiny, kdy základní bází pro závěry tohoto charakteru byl detailní floristický průzkum zájmového území. Tato terénní šetření byla doplněna o geobiocenologickou typizaci. Po vyhodnocení rozdílů mezi aktuální a potenciální vegetací byly lokality nejhodnotnější segmenty vybrány jako skladebné prvky kostry ekologické stability krajiny a potažmo systému ekologické stability krajiny. Zájmové území je jako celek silně ovlivněno antropicky, nejsou zde téměř žádná společenstva, která by bylo možné považovat za původní, společenstva jsou poznamenána expanzí apofytů a šířením druhů invazních. Přesto je možné dle principu relativní hodnoty ekologické stability vymezit segmenty, které jsou v krajině vysoce hodnotné a žádoucí. Tomu by měla být přizpůsobena péče o krajinu obecně a o tyto segmenty především.
Key words:VKP, EKOLOGICKÁ STABILITA, ÚSES, KES, EXPANZE

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..