Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Floristicko-krajinářská studie území v okolí Vítkova
Autor: Bc. Vlasta Černochová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Floristicko-krajinářská studie území v okolí Vítkova
Abstrakt:ABSTRAKT V rámci této bakalářské práce bylo prováděno terénní šetření na území katastru obce Větřkovice na Severní Moravě v Nízkojesenickém bioregionu. Toto území je součástí Přírodního parku Moravice, svým většinovým charakterem se od jádrové oblasti parku liší. Cílem této práce bylo na základě terénního šetření zjistit aktuální stav využití krajiny, kdy základní bází pro závěry tohoto charakteru byl detailní floristický průzkum zájmového území. Tato terénní šetření byla doplněna o geobiocenologickou typizaci. Po vyhodnocení rozdílů mezi aktuální a potenciální vegetací byly lokality nejhodnotnější segmenty vybrány jako skladebné prvky kostry ekologické stability krajiny a potažmo systému ekologické stability krajiny. Zájmové území je jako celek silně ovlivněno antropicky, nejsou zde téměř žádná společenstva, která by bylo možné považovat za původní, společenstva jsou poznamenána expanzí apofytů a šířením druhů invazních. Přesto je možné dle principu relativní hodnoty ekologické stability vymezit segmenty, které jsou v krajině vysoce hodnotné a žádoucí. Tomu by měla být přizpůsobena péče o krajinu obecně a o tyto segmenty především.
Klíčová slova:VKP, EKOLOGICKÁ STABILITA, ÚSES, KES, EXPANZE

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..