Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The floristic-landscape study of territory north of the dam Vír
Written by (author): Ing. Pavla Nováková
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ SEVERNĚ OD VÍRSKÉ PŘEHRADY
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem aktuálního stavu využití krajiny. Má za cíl zjistit floristickou skladbu krajinných segmentů, jejich ekologickou stabilitu a popis jednotlivých typů biotopů. Součástí práce je mapa aktuálního stavu vegetace a kostry ekologické stability. Nejstabilnější segmenty byly navrženy jako významné krajinné prvky. Informace o širších územních vztazích byly čerpány z literatury, floristická skladba byla získána na základě terénního průzkumu. Lokalita se nachází na Českomoravské vrchovině poblíž Vírské přehrady, v přírodním parku Svratecká hornatina.
Key words:aktuální stav vegetace a krajiny, biotopy, ekologicky významný segment krajiny, kostra ekologické stability, okolí Vírské přehrady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..