Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ SEVERNĚ OD VÍRSKÉ PŘEHRADY
Autor: Ing. Pavla Nováková
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ SEVERNĚ OD VÍRSKÉ PŘEHRADY
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem aktuálního stavu využití krajiny. Má za cíl zjistit floristickou skladbu krajinných segmentů, jejich ekologickou stabilitu a popis jednotlivých typů biotopů. Součástí práce je mapa aktuálního stavu vegetace a kostry ekologické stability. Nejstabilnější segmenty byly navrženy jako významné krajinné prvky. Informace o širších územních vztazích byly čerpány z literatury, floristická skladba byla získána na základě terénního průzkumu. Lokalita se nachází na Českomoravské vrchovině poblíž Vírské přehrady, v přírodním parku Svratecká hornatina.
Klíčová slova:aktuální stav vegetace a krajiny, biotopy, ekologicky významný segment krajiny, kostra ekologické stability, okolí Vírské přehrady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..