Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:FLORISTICKÉ HODNOCENÍ BYLINNÉHO PATRA ARBORETA KŘTINY
Autor: Ing. Jindřich Hrbáč
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:FLORISTICKÉ HODNOCENÍ BYLINNÉHO PATRA ARBORETA KŘTINY
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na terénní šetření veškerých druhů bylinného patra v arboretu Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Zapsané druhy jsou rozčleněny dle čeledí a jednotlivé taxony jsou uvedeny v abecedním pořádku. Výskyty vzácných a chráněných taxonů jsou konkretizované místem nálezu a velikostí populace. Tyto výsledky jsou porovnány se známými výsledky a dříve publikovanými údaji. Na základě terénního šetření je navržen management dané lokality.
Klíčová slova:návrh managementu, bylinné patro, Arboretum Křtiny, floristické složení, populace zvláště chráněných a ohrožených druhů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..