Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:THE FLORISTIC AND VEGETATION ASSESSMENT OF HERBACEOUS LAYER OF HRUBÁ SKÁLA ARBORETUM
Written by (author): Ing. Lenka Bakešová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Floristické a vegetační hodnocení bylinného patra Arboreta Hrubá Skála
Summary:Tato práce je zaměřena na terénní šetření a zmapování významných či chráněných druhů bylinného patra v arboretu Bukovina u Hrubé Skály v Českém ráji. Zapsané druhy byly rozčleněny do čeledí a tyto taxony uvedeny v abecedním pořádku. Při výskytu vzácnějších či chráněných druhů bylo nezbytné konkretizovat místo nálezu a velikost populace. Tyto výsledky byly porovnány s již dříve publikovanými údaji a bylo posouzeno, jaký management volit dále na dané lokalitě.
Key words:SEGMENT , POPULACE , PODOBNOST , ARBORETUM , DOMINACE , DRUH , POKRYVNOST , STANOVIŠTĚ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..