Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12990
Univerzitný e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Babicová
Krajina na pomezí CHKO Beskydy (Vizovická vrchovina vs. Javorníky): srovnání historického a současného využití krajiny
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Bakešová
Floristické a vegetační hodnocení bylinného patra Arboreta Hrubá Skála
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bakešová
Floristicko-vegetační studie území jižně od obce Dolní Sytová (Jilemnice)
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Barinová
Šíření invazních druhů podél lesních komunikací v nížinném luhu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Brodská
Návrh managementu NPP Dunajovické kopce na základě vegetačně-krajinářského studia území
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Cícha
Celoplošné mapování biotopů na katastru Nedašov jako alternativa výsledků programu Natura 2000
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Cícha
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE KAT. ŮZ. NEDAŠOV
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vlasta Černochová
Floristicko-krajinářská studie území v okolí Vítkova
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Vliv odlišných stanovištních podmínek rašelinného podkladu na floristické složení bylinného patra
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dymák
PŘÍPRAVA PLÁNU PÉČE A PREDIKCE VÝVOJE LESNÍCH SPOLEČENSTEV V PR HABROV (OKR. CHRUDIM)
marec 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jindřich Hrbáč
FLORISTICKÉ HODNOCENÍ BYLINNÉHO PATRA ARBORETA KŘTINY
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Petra Kadlecová
Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Petra Kadlecová
Land use dynamics on example of surroundings of Lhotka (Přerov district)
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Petra Kadlecová
ÚROVEŇ BIODIVERZITY JAKO FAKTOR VÝBĚRU EKOLOGICKY CENNÝCH SEGMENTŮ KRAJINY
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jarmila Keclíková
Druhová diverzita bylinného patra lesů 3. LVS s různou příměsí modřínu evropského (ŠLP Křtiny, polesí Vranov)
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jarmila Keclíková
Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kosar
Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Ján Kosar
Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karel Kosek
Vliv vybraných faktorů na floristické složení městských trávníků
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karel Kosek
Využití vybraných indikačních druhů pro stanovení ekologických faktorů biotopu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Michaela Kruttová
Sběr a zpracování dat rozšíření invazních neofytů pomocí GIS na příkladu CHKO Poodří
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Martin Kudláček
Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Tesák
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Pavel Lustyk
Kvantifikace stupně ohrožení druhů české flóry na příkladu modelových skupin
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Matysová
Monitoring vybraných invazních druhů rostlin na území Moravskotřebovska
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jiří Nevole
Hodnocení stavu vybraného segmentu lesního ekosystému LDO Přibyslav, polesí Račín, porost 205 C
december 2005Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Nováková
Produkce alelopatických látek u vybraných bylin a jejich biologická účinnost
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavla Nováková
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ SEVERNĚ OD VÍRSKÉ PŘEHRADY
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Posslová, Ph.D.
Půdní semenná banka lužních lesů Jižní Moravy
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Sabol
Srovnání biodiverzity vyšších rostlin jehličnatých monokultur a smíšených porostů v okolí Horního Smržova
marec 2009Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jaromír Salák
Vlastní téma
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Smolenová
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ JIŽNĚ ČESKÉHO KRUMLOVA
júl 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Eliška Stofferová
Návrh Plánu péče o PR Černovický hájek a PP Rájecká tůň na základě hodnoceni současného stavu a vývoje
júl 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Šimečková
Floristicko-krajinářská studie lesního komplexu Dúbrava JZ Vracova
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tadeáš Štěrba
Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tadeáš Štěrba
Srovnání druhové diverzity vyšších rostlin dubových porostů různého stáří, zakládaných různými způsoby (les Dúbrava u Hodonína)
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Festuca amethystina jako reliktní druh jihomoravských pařezin – základní aspekty biologie druhu a variability morfologických znaků
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Indikační schopnosti mokřadních druhů ostřic litorálu vybraných vodních nádrží (Žďárské vrchy)
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Rozšíření indikačních druhů mokřadních ostřic v litorálu vodních nádrží SZ části Žďárských vrchů
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Vliv podílu listnáčů ve SM monokulturách na diverzitu a druhové složení bylinného patra
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Václav Zakuťanský
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná