Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Babicová
Krajina na pomezí CHKO Beskydy (Vizovická vrchovina vs. Javorníky): srovnání historického a současného využití krajiny
April 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Bakešová
Floristické a vegetační hodnocení bylinného patra Arboreta Hrubá Skála
April 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Bakešová
Floristicko-vegetační studie území jižně od obce Dolní Sytová (Jilemnice)
April 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Barinová
Šíření invazních druhů podél lesních komunikací v nížinném luhu
April 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Brodská
Návrh managementu NPP Dunajovické kopce na základě vegetačně-krajinářského studia území
April 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Cícha
Celoplošné mapování biotopů na katastru Nedašov jako alternativa výsledků programu Natura 2000
April 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Cícha
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE KAT. ŮZ. NEDAŠOV
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vlasta Černochová
Floristicko-krajinářská studie území v okolí Vítkova
April 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Vliv odlišných stanovištních podmínek rašelinného podkladu na floristické složení bylinného patra
April 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dymák
PŘÍPRAVA PLÁNU PÉČE A PREDIKCE VÝVOJE LESNÍCH SPOLEČENSTEV V PR HABROV (OKR. CHRUDIM)
March 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jindřich Hrbáč
FLORISTICKÉ HODNOCENÍ BYLINNÉHO PATRA ARBORETA KŘTINY
March 2006Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Petra Kadlecová
Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu
April 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Petra Kadlecová
Land use dynamics on example of surroundings of Lhotka (Přerov district)
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Petra Kadlecová
ÚROVEŇ BIODIVERZITY JAKO FAKTOR VÝBĚRU EKOLOGICKY CENNÝCH SEGMENTŮ KRAJINY
April 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jarmila Keclíková
Druhová diverzita bylinného patra lesů 3. LVS s různou příměsí modřínu evropského (ŠLP Křtiny, polesí Vranov)
March 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jarmila Keclíková
Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kosar
Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ján Kosar
Změny druhového složení fytocenóz počátečních stadií hospodářských porostů lužního lesa
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Kosek
Vliv vybraných faktorů na floristické složení městských trávníků
April 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Kosek
Využití vybraných indikačních druhů pro stanovení ekologických faktorů biotopu
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michaela Kruttová
Sběr a zpracování dat rozšíření invazních neofytů pomocí GIS na příkladu CHKO Poodří
September 2022Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Martin Kudláček
Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Tesák
April 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavel Lustyk
Kvantifikace stupně ohrožení druhů české flóry na příkladu modelových skupin
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Matysová
Monitoring vybraných invazních druhů rostlin na území Moravskotřebovska
April 2005Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Nevole
Hodnocení stavu vybraného segmentu lesního ekosystému LDO Přibyslav, polesí Račín, porost 205 C
December 2005Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Nováková
Produkce alelopatických látek u vybraných bylin a jejich biologická účinnost
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Nováková
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ SEVERNĚ OD VÍRSKÉ PŘEHRADY
April 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Posslová, Ph.D.
Půdní semenná banka lužních lesů Jižní Moravy
March 2021Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Sabol
Srovnání biodiverzity vyšších rostlin jehličnatých monokultur a smíšených porostů v okolí Horního Smržova
March 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jaromír Salák
Vlastní téma
September 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Smolenová
FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ JIŽNĚ ČESKÉHO KRUMLOVA
July 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Eliška Stofferová
Návrh Plánu péče o PR Černovický hájek a PP Rájecká tůň na základě hodnoceni současného stavu a vývoje
July 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Šimečková
Floristicko-krajinářská studie lesního komplexu Dúbrava JZ Vracova
April 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tadeáš Štěrba
Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
April 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tadeáš Štěrba
Srovnání druhové diverzity vyšších rostlin dubových porostů různého stáří, zakládaných různými způsoby (les Dúbrava u Hodonína)
April 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Festuca amethystina jako reliktní druh jihomoravských pařezin – základní aspekty biologie druhu a variability morfologických znaků
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Indikační schopnosti mokřadních druhů ostřic litorálu vybraných vodních nádrží (Žďárské vrchy)
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Rozšíření indikačních druhů mokřadních ostřic v litorálu vodních nádrží SZ části Žďárských vrchů
April 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Pavla Vamberská
Vliv podílu listnáčů ve SM monokulturách na diverzitu a druhové složení bylinného patra
April 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Václav Zakuťanský
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress