Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12907
Univerzitný e-mail: miroslav.trcala [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty
     
Výučba     
Záverečná práca
     Projekty
     
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Model vázaného pohybu vlhkostního a teplotního pole ve dřevě během sušení
Autor: Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Model vázaného pohybu vlhkostního a teplotního pole ve dřevě během sušení
Abstrakt:
V práci je provedena teoretická analýza vlhkostního a tepelného toku a numerická simulace procesu sušení dřeva. Sestaven je matematický model vázaného pohybu vlhkostního a teplotního pole ve dřevě. Ten je tvořen soustavou dvou parciálních diferenciálních rovnic a příslušných okrajových podmínek III. řádu. Vlastní simulace sušení je založená na nestacionární, neisotermické a nelineární difuzi vlhkosti a tepla v materiálu s obecně ortotropními vlastnostmi dřeva. Jde o transportní model využívající gradienty teplot a vlhkostí jako hybných sil a materiálových koeficientů jako proměnných závislých na vlhkosti, teplotě, hustotě a dalších důležitých parametrech sušeného materiálu. Hlavním přínosem práce je přímé řešení uvedeného sdruženého fyzikálního problému sušení, které tímto umožňuje kvantifikovat i přechodové jevy (Soretův, Dufourův efekt) mezi sledovanými neznámými proměnnými. Dalším významným přínosem je odvození matematických vztahů pro transformaci matic tenzorů difuzních a tepelně-vodivostních koeficientů u materiálu s obecně ortotropním charakterem.
Kľúčové slová:vlhkostní a tepelný tok, neisotermální difuze, sušení dřeva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D..