Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12907
Univerzitný e-mail: miroslav.trcala [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty
     
Výučba     
Záverečná práca
     Projekty
     
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Popis vlhkostního a tepelného toku u anizotropního tělesa.
Autor:
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Popis vlhkostního a tepelného toku u anizotropního tělesa.
Abstrakt:
V předložené práci je vysvětlen postup pro získání matice difuzních koeficientů a matice koeficientů tepelné vodivosti. Tyto matice jsou dále aplikovány v obecném Fickově a Fourierově zákoně pro matematický popis difuze vody a tepla ve dřevě s libovolným odklonem vláken. Cílem je sestavit parciální diferenciální rovnici, která by co nejreálněji popisovala distribuci vlhkosti ve dřevě. Proto je brán do úvahy vliv gradientu teploty, který se vyskytuje u mnoha reálných dějů (například v době ohřevu dřeva při jeho sušení). Úloha řešit jednu rovnici se tak převádí na úlohu řešit soustavu dvou rovnic. V práci je uveden model vázaného šíření vlhkostního a teplotního pole se zohledněním Soretova efektu a obecně ortotropního charakteru dřeva.
Kľúčové slová:teplotní pole, difuze, Fickův zákon, vlhkostní pole, Fourierův zákon, parciální diferenciální rovnice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Petr Horáček.