Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Aleš Solař, Ph.D.
Identifikační číslo: 12898
Univerzitní e-mail: ales.solar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Kalibrační laboratoř měřicích zařízení (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obnova horizontální rámové pily ze Sloupnice
Autor: Ing. Aleš Solař, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Oponent:Mgr. Oto Minařík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obnova horizontální rámové pily ze Sloupnice
Abstrakt:Práce navrhuje postup obnovy historické horizontální rámové pily dřevěné konstrukce na vodní pohon z Dolní Sloupnice tak, aby byla docílena provozu-schopnost a zároveň zachována maximální autenticita. Popisuje historický vývoj pily od jejího vzniku v obci Dolní Sloupnice, až po převoz do skanzenu na Veselém kopci. Dokumentace současného stavu stroje i pří-střešku pilnice obsahuje výkresovou i fotografickou část. Popisuje technický stav celku i jednotlivých součástí, rozebírá jej a porovnává s účelem obnovy a součas-ným i budoucím využitím objektu. Na základě rozboru doporučuje způsob opravy nebo výměny jednotlivých dílů, u chybějících částí jejich doplnění. Navržený po-stup obnovy bude sloužit pro zprovoznění pily pro účely prezentace kulturní památ-ky.
Klíčová slova:dřevěná rámová pila, vodou poháněné stroje, skanzen, obnova

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Karel Janák, CSc..