Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Baar, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12810
Univerzitný e-mail: jan.baar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

     
Výučba     Záverečná práca
     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAAR, J. -- ČERMÁK, P. The Influence of Oil Uptake on Moisture Excluding Efficiency in Thermally Treated Wood. In Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention . Monona: Society of Wood Science and Technology, 2020, s. 479--487. ISBN 978-1-73404-850-6.

Originálny názov:
The Influence of Oil Uptake on Moisture Excluding Efficiency in Thermally Treated Wood
Český názov:
Autor:
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 479
Do strany:
487
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Thermal modification of wood is an environmentally friendly method for the improvement of wood water related properties hygroscopicity reduction, dimensional stability and resistance against fungal degradation which uses steam, nitrogen or oil as the heat transfer and oxygen excluding medium. High oil retention was proved during treatment in hot oil, especially when permeable wood species were used or the wood was kept to cool in oil bath. For comparison, hemp oil impregnated, and heat treated (200oC) European beech wood samples were prepared, and the combined treatment was used as well. After the treatment, the samples were held in standard conditions and above the water level. The equilibrium moisture content was lower in all treatments compared to untreated beech and all treatments showed good moisture excluding efficiency, especially in short-term exposure. The combined treatment reduced the wood hygroscopicity the most with moisture excluding efficiency of 27% for saturated air. However, there are two issues which can influence the moisture content measurement in oil treated wood increase in sample density/weight related to oil uptake after treatment and weight change caused by oxygen bonding during spontaneous drying process at the time of sample conditioning.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
04.08.2020 08:24 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention . Monona: Society of Wood Science and Technology, 2020. ISBN 978-1-73404-850-6.

Originálny názov:
Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-73404-850-6
Vydavateľ:
Society of Wood Science and Technology
Miesto vydania:
Monona
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
2020 Society of Wood Science and Technology (SWST) International Convention
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 04.08.2020 08:23 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

2020 Society of Wood Science and Technology (SWST) International Convention. 2020, Portorož.

Originálny názov:
2020 Society of Wood Science and Technology (SWST) International Convention
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Portorož
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.08.2020 08:23 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -