Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Baar, Ph.D.
Identifikační číslo: 12810
Univerzitní e-mail: jan.baar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Pavel Brüstl
Mechanické vlastnosti dřeva smrku ztepilého napadeného lýkožroutem smrkovým v různých stádiích poškození
duben 2018prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Pavel Brüstl
Stanovení korelačních vztahů pro jehličnaté dřevo při měření pevnosti v tlaku podél vláken pomocí roztlačování čelistí ve vrtu
květen 2016prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Vanda Debnáriková
Vliv mechanického poškození povrchové vrstvy materiálů určených pro ložné plochy nákladních aut na odolnost vůči dřevokazným houbám
březen 2015prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Jakub Dobrovolný
Vliv pozice v kmeni a stanoviště na přirozenou trvanlivost dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii)
duben 2016prohlížet
5.ABPAutor: Ing. Jakub Dobrovolný
Vztah mezi trvanlivostí jádrového dřeva akátu (Robinia pseudoacacia) a jeho přirozenou barvou
duben 2014prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Radomír Dvořák
Hodnocení stavu dřevěných prvků krovu kostela sv. Jakuba v Brně pomocí ultrazvukové metody s vyhodnocením míry jejich poškození
duben 2017prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Luděk Effenberger
Stavebně-technický průzkum dřevěných krovových konstrukcí renesanční části zámku Slatiňany
duben 2012prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Jakub Hapala
Hodnocení stavu dřeva prvků krovu kostela sv. Jakuba v Brně pomocí resistografu s vyhodnocením míry jejich poškození
duben 2017prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Jiřina Hašová
Stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou
duben 2016prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Dominik Hess
Porovnání hmotnostních úbytků zdravého a mikrovlnně ošetřeného dřeva napadeného dřevomorkou domácí
duben 2014prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Dominik Hess
Vliv mikrovlnné předúpravy dřeva a modifikace impregnační metody na impregnovatelnost smrkového dřeva a jeho vybrané mechanické vlastnosti
duben 2016prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Dominik Hynek
Historické nátěry z hovězí krve – změna barvy v průběhu vytvrzování a vliv způsobu opracování povrchu na jeho výslednou drsnost
duben 2017prohlížet
13.ABPAutor: Bc. Daniel Knebl
Viniční sloupky - srovnání trvanlivosti dubového dřeva a jehličnatého dřeva impregnovaného komerčním fungicidním přípravkem na bázi mědi
květen 2015prohlížet
14.NBPAutor: Jakub Malý
Postupy sanace dřevěných prvků dřevostaveb poškozených biotickými činiteli
duben 2014prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Michal Marek
Vliv pozice po poloměru kmene na přirozenou trvanlivost dřeva dubu
květen 2016prohlížet
16.ABPAutor: Ing. Jan Mičunda
Zaměření a stavebně-technické hodnocení secesní dřevěné konstrukce verandy statku v Postřelmově
duben 2012prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Jan Mičunda
Zaměření a stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela Sv. Matouše v obci Postřelmov
březen 2014prohlížet
18.NBPAutor: Josef Mikala
Degradace dřeva dubu napadeného dřevokaznou houbou (Trametes versicolor (L.) Lloyd)
duben 2013prohlížet
19.RDPAutor: Bc. Jakub Mikel
Odolnost vůči povětrnostním vlivům u dřeva tlakově impregnovaného pigmentovaným lněným olejem
duben 2019prohlížet
20.ABPAutor: Bc. Tomáš Nepožitek
Srovnání přirozené trvanlivosti dřeva modřínu opadavého a sibiřského
duben 2017prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Ondřej Nevrlý
Srovnání přirozené trvanlivosti a vybraných vlhkostních vlastností dřeva subfosilního dubu s dřevem dubu recentního
duben 2015prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Ondřej Nevrlý
Vliv jednotlivých fázi výrobního procesu Lignamonu a jejich vzájemných interakcí na výslednou odolnost vůči dřevokazným houbám
květen 2017prohlížet
23.ABPAutor: Ing. Ivo Novák
Vliv počáteční vlhkosti dřeva smrku na příjem ochranného prostředku podtlakově-přetlakovou impregnací
květen 2016prohlížet
24.ABPAutor: Ing. Jitka Ondroušková
Analýza světlostálosti vybraných druhů dřev a zjištění vlivu klimatizace vzorků na výsledky měření
duben 2013prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Jakub Orlík
Stavebně technický průzkum vodního mlýna v Leskovci u Březové a návrh sanačních opatření
březen 2015prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Tomáš Panáček
Degradace dřeva buku a jasanu napadeného dřevokaznou houbou (Trametes versicolor (L.) Lloyd)
duben 2012prohlížet
27.ABPAutor: Bc. Svatopluk Piňos
Dendrochronologické datování a stavebně technický průzkum roubené stavby v obci Písařov na Šumpersku
duben 2014prohlížet
28.ABPAutor: Bc. Viktor Pluháček
Přírodní lepidla na bázi krve - pevnost lepeného spoje u rostlého dřeva
duben 2019prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Zdeňka Přibylová
Porovnání účinnosti metod extrakce tropických dřev na základě analýzy získaného extraktu a jeho vlivu na dřevokazné houby
duben 2018prohlížet
30.ABPAutor: Bc. Hana Remešová
Vliv impregnace dřeva hovězí krví na jeho odolnost vůči dřevokazným houbám
květen 2016prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Tadeáš Rozboril
Modifikace barvy dubových dýh a její vliv na kvalitu lepení
duben 2017prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Tadeáš Rozboril
Změna barvy povrchu modifikovaného dubového dřeva působením umělého slunečního záření
duben 2014prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Lucie Slámová, DiS.
Stavebně technický průzkum a návrh sanace roubené stavby v obci Hostice na Šumpersku
duben 2012prohlížet
34.RDPAutor: Bc. Štěpán Sýkora
Změna účinnosti ochranných prostředků na dřevo v důsledku zvýšených teplot v konstrukcích
duben 2019prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Jan Šípek
Barvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálost
duben 2019prohlížet
36.NBPAutor: Jiří Šťavík
Dendrochronologické datování a stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela Sv. Jana Křtitele v obci Kurdějov
duben 2014prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována