Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Baar, Ph.D.
Identification number: 12810
University e-mail: jan.baar [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Brüstl
Mechanické vlastnosti dřeva smrku ztepilého napadeného lýkožroutem smrkovým v různých stádiích poškození
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Brüstl
Stanovení korelačních vztahů pro jehličnaté dřevo při měření pevnosti v tlaku podél vláken pomocí roztlačování čelistí ve vrtu
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vanda Debnáriková
Vliv mechanického poškození povrchové vrstvy materiálů určených pro ložné plochy nákladních aut na odolnost vůči dřevokazným houbám
March 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Dobrovolný
Vliv pozice v kmeni a stanoviště na přirozenou trvanlivost dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii)
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Dobrovolný
Vztah mezi trvanlivostí jádrového dřeva akátu (Robinia pseudoacacia) a jeho přirozenou barvou
April 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radomír Dvořák
Hodnocení stavu dřevěných prvků krovu kostela sv. Jakuba v Brně pomocí ultrazvukové metody s vyhodnocením míry jejich poškození
April 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Luděk Effenberger
Stavebně-technický průzkum dřevěných krovových konstrukcí renesanční části zámku Slatiňany
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Hapala
Hodnocení stavu dřeva prvků krovu kostela sv. Jakuba v Brně pomocí resistografu s vyhodnocením míry jejich poškození
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiřina Hašová
Stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Hess
Porovnání hmotnostních úbytků zdravého a mikrovlnně ošetřeného dřeva napadeného dřevomorkou domácí
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Hess
Vliv mikrovlnné předúpravy dřeva a modifikace impregnační metody na impregnovatelnost smrkového dřeva a jeho vybrané mechanické vlastnosti
April 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Hynek
Historické nátěry z hovězí krve – změna barvy v průběhu vytvrzování a vliv způsobu opracování povrchu na jeho výslednou drsnost
April 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Knebl
Viniční sloupky - srovnání trvanlivosti dubového dřeva a jehličnatého dřeva impregnovaného komerčním fungicidním přípravkem na bázi mědi
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Malý
Postupy sanace dřevěných prvků dřevostaveb poškozených biotickými činiteli
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Marek
Vliv pozice po poloměru kmene na přirozenou trvanlivost dřeva dubu
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Mičunda
Zaměření a stavebně-technické hodnocení secesní dřevěné konstrukce verandy statku v Postřelmově
April 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Mičunda
Zaměření a stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela Sv. Matouše v obci Postřelmov
March 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Josef Mikala
Degradace dřeva dubu napadeného dřevokaznou houbou (Trametes versicolor (L.) Lloyd)
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Mikel
Odolnost vůči povětrnostním vlivům u dřeva tlakově impregnovaného pigmentovaným lněným olejem
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Nepožitek
Srovnání přirozené trvanlivosti dřeva modřínu opadavého a sibiřského
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Nevrlý
Srovnání přirozené trvanlivosti a vybraných vlhkostních vlastností dřeva subfosilního dubu s dřevem dubu recentního
April 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Nevrlý
Vliv jednotlivých fázi výrobního procesu Lignamonu a jejich vzájemných interakcí na výslednou odolnost vůči dřevokazným houbám
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivo Novák
Vliv počáteční vlhkosti dřeva smrku na příjem ochranného prostředku podtlakově-přetlakovou impregnací
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Ondroušková
Analýza světlostálosti vybraných druhů dřev a zjištění vlivu klimatizace vzorků na výsledky měření
April 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Orlík
Stavebně technický průzkum vodního mlýna v Leskovci u Březové a návrh sanačních opatření
March 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Panáček
Degradace dřeva buku a jasanu napadeného dřevokaznou houbou (Trametes versicolor (L.) Lloyd)
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Svatopluk Piňos
Dendrochronologické datování a stavebně technický průzkum roubené stavby v obci Písařov na Šumpersku
April 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Pluháček
Přírodní lepidla na bázi krve - pevnost lepeného spoje u rostlého dřeva
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Viktor Pluháček
Změna povrchových vlastností vlivem umělého stárnutí a odolnosti vůči dřevokazným houbámu u kontaktně opalovaného dřeva
April 2021Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Přibylová
Porovnání účinnosti metod extrakce tropických dřev na základě analýzy získaného extraktu a jeho vlivu na dřevokazné houby
April 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Remešová
Vliv impregnace dřeva hovězí krví na jeho odolnost vůči dřevokazným houbám
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tadeáš Rozboril
Modifikace barvy dubových dýh a její vliv na kvalitu lepení
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tadeáš Rozboril
Změna barvy povrchu modifikovaného dubového dřeva působením umělého slunečního záření
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Slámová, DiS.
Stavebně technický průzkum a návrh sanace roubené stavby v obci Hostice na Šumpersku
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Štěpán Sýkora
Změna účinnosti ochranných prostředků na dřevo v důsledku zvýšených teplot v konstrukcích
April 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Šípek
Barvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálost
April 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Šťavík
Dendrochronologické datování a stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela Sv. Jana Křtitele v obci Kurdějov
April 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Veselý
Změna fungicidní účinnosti nátěrů používaných pro ochranu dřevěného šindele po vystavení fotodegradaci
April 2021Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress