Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Identification number: 1273
University e-mail: petr.david [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Teoretical and practical aspects of tax incidence
Written by (author): doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Teoretické a praktické aspekty daňové incidence
Summary:Disertační práce se zabývá daňovou incidencí v rámci změn sazeb spotřebních daní v České republice. Přesun zvýšeného daňového břemene je zde kvantifikován na základě pozorování spotřebitelských cen vybraných komodit zdaňovaných spotřebními daněmi. Přesuny a dopady daňového břemene jsou tedy stanoveny u spotřební daně z minerálních olejů, konkrétně u benzinu Natural 95 a motorové nafty, dále u spotřební daně z lihu a spotřební daně z cigaret. V rámci diskuse jsou identifikovány a charakterizovány jednotlivé faktory ovlivňující přesuny a dopady zvýšeného daňového břemene způsobeného zvýšením sazeb spotřebních daní v České republice. Výsledky práce umožňují stanovení syntetických závěrů a doporučení pro další vývoj sazeb spotřebních daní a směřování daňové politiky v České republice.
Key words:incidence, právo, daně

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review K. KubátováOpponent's review M. NejezchlebaOpponent's review L. Vítek

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc..