Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Identification number: 1273
University e-mail: petr.david [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Ambrůzová
Loterie pokladničních dokladů
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Bajza
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů v zemích Evropské unie
January 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Bartošková
Aspekty výběru daní v České republice
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Bartošková
Vývojové tendence a vazby spotřební daně z vina v EU
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bažantová
Administrativní zatížení drobných firem v souvislosti s výběrem DPH
January 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Bendák
Zamýšlené a skutečné efekty vybraných úprav daně z příjmů fyzických osob v České republice
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Boček
Daň z příjmů fyzických osob v České republice a ve Španělském království
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michael Burian, Ph.D.
Daňová spravedlnost daňové soustavy České republiky z pohledu fyzické osoby
March 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Crhová
Vztah efektivní sazby daně z příjmů fyzických osob a HDP v České republice
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Čajková
Dopady změn spotřební daně z piva v České republice
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Čajková
Dopady změny sazby DPH v ČR
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Davidová
Dopady změn daně z příjmů FO v ČR
January 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Dobrovolná
Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Doležalová
Daňová a účetní problematika obce se zaměřením na její rozpočet
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Blanka Doležalová
Daň z příjmů právnických osob zemědělského družstva v ČR
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Dušková
Možnosti měření daňové progresivity
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Dušková
Efektivita kontrolního hlášení v České republice
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Dymáčková
Aspekty zdanění a spotřeby tabákových výrobků vybraných zemí
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Dymáčková
Dopady zavedení ekologických daní na ceny energií a jejich spotřebu v ČR
May 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Eliáš
Teoretické a praktické aspekty měření daňové incidence u spotřebních daní
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margita Fialová
Efektivní sazby daně z příjmu z různých druhů činností FO
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Fikarová
Nastavení systému nákladů podnikatele na správu a obnovu vozového parku
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Fňukalová
Systém hospodaření města Třebíč
May 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Vliv volebního cyklu na formování daňové politiky v zemích EU
July 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Gombárová
Vazba zdaňování silničních motorových vozidel a stavu vozového parku v zemích EU
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Halama
Produkce, spotřeba a míra zdanění lihu v zemích EU
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Lucie Hanousková
Aspekty efektivního řešení pohledávek
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Lucie Hanousková
Nejčastější daňové chyby a omyly v praxi
June 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hašková
Dopady zavedení vybraných ekologických daní v ČR
January 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Hejtmánková
Daňové aspekty dovozu a vývozu zboží v České republice
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šárka Hladišová
Uplatňování majetkových daní v České republice
June 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivanna Hleba
Zdaňování nákladních vozidel s environmentálním spektem.
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Horáková
Optimalizace daňových sazeb z pohonných hmot v ČR
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Horáková
Závislost produkce, spotřeby a výše spotřebního zdanění v zemích EU
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Hroudný
Dopady zavedení ekologické daně z elektrické energie v ČR
January 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Hruška
Dopady relevantních legislativních daňových změn na vybraný subjekt
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Hubka
Dopady předpisů Evropské unie v oblasti zdaňování vozidel na národní legislativy a stav vozového parku
May 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Hudcová
Zatížení obyvatel při změnách sazeb daně z přidané hodnoty
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Huk
Efektivní zdanění fyzických osob v zemích EU
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Hýbl
Protekcionismus spotřební daně z alkoholických nápojů v zemích EU
May 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Hýsková
Měření progrese důchodové daně ve vybraných zemích Evropské unie
January 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Jandásek
Dopady nenulové sazby spotřební daně z tichého vína v ČR
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Janovská
Srovnání daňové soustavy ČR a Německa
June 2003Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabina Jestřábová
Zdaňování provozu motorových vozidel v zemích EU za účelem ochrany lidského zdraví
May 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Justová
Ekologické daně a jejich dopady v ČR a v dalších zemích EU
May 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Kohoutová
Možnosti přesunu sídla tuzemské společnosti do daňového ráje
January 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Kolaříková
Vliv daňového zatížení na ekonomický růst vybraných zemí OECD
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kolouchová
Regulace environmentálních dopadů dopravy pomocí alternativních daňových nástrojů
May 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Konečná
Vliv změn daňového břemene tabákových výrobků na jejich spotřebu
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Žaneta Konečná
Vliv míry zdanění a ceny tabákových výrobků na jejich spotřebu v zemích EU
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vendula Kounková
Komparace zdanění fyzických a právnických osob
May 2006Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Kováříková
Dopady změn transferových daní v ČR
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Krajplová
Míra daňového zatížení provozu vozidel v ČR a v zemích EU
May 2020Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Křížová
Zavádění ekologických daní v ČR
January 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Křížová
Dopady změn spotřebních daní v ČR
June 2006Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kubíková
Incidence změny sazby DPH v ČR
May 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kubíková
Majetkové daně v zemích EU
May 2006Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Kučerová
Náklady z hlediska daně z příjmů a daňová reforma
May 2006Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Kučerová, DiS.
Daňové aspekty dovozu zboží do České republiky
May 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kudláčová
Minimalizace základu daně společnosti MDP GEO
January 2007Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Kulhaj
Aspekty změny právní formy podnikání
January 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Kutlák
Daň z nemovitých věcí v daňových soustavách České republiky a vybraných zemí Evropské unie
May 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Laga
Daň z příjmů FO ve vybraných zemích EU
January 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Lakomá
Stanovení emisí oxidu uhličitého u osobních vozidel pro účely environmentální daně
January 2015Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Philippe Marco Claus Linseis
Delineation of legal tax planning models from criminal tax evasion
October 2021Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Adam Lisický
Harmonizace a její dopady v oblasti spotřebních daní v EU
August 2021Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Lisický
Konsekvence spotřebního zdaňování piva v EU
May 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Lorenz
Environmentální zdaňování nákladních vozidel
January 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Veronika Lužová
Dopady změny sazby DPH na ceny léčiv
January 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolína Malá
Determinace sazby akcízu z vína v zemích EU
May 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karolína Malá
Zdaňování energie paliv v dopravě
May 2020Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michala Mazáčová
Dopady změn spotřební daně z cigaret v České republice
May 2008Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Melková
Mezinárodní zdanění s praktickou aplikací
May 2007Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Aleš Missbach
Daňová konkurence a koordinace v podmínkách Evropské unie
January 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristýna Mlejnková
Prvky progrese ve zdaňování provozu vozidel v zemích EU
May 2020Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Musilová
Zdaňování dědictví a darů
May 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Navrátilová
Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí
May 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sabina Neumannová
Formování silniční daně na environmentálním základě
May 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdena Opatřilová
Návrh úpravy základu daně ze závislé činnosti
May 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Opluštilová
Vstupní data jako determinant výsledků měření daňové progresivity
May 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Helena Osičková
Zdanění silničních motorových vozidel v ČR a Německu s environmentálními aspekty.
May 2019Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Paulerová
Efekty změny sazby DPH v ČR
May 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Paulerová
Instituty minimalizace daňového základu fyzických osob
May 2006Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Pavelková
Dopady změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR
January 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Pavlová
Daňové zatížení příjmů profesionálních kolektivních sportovců v případě závislé a samostatné činnosti
May 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Pecová
Spotřební daň uvalená na alkohol v zemích Evropské unie
January 2012Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Pernička
Produkce, spotřeba a výše daně z piva v zemích EU
May 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Pindur
Administrativní náklady silniční daně
January 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamara Plíšková
Daňová incidence
June 2006Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamara Plíšková
Vývoj správy přímých daní v ČR
June 2007Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Pokorná
Determinace inkasa daní na vybraném FÚ
May 2009Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pokorná
Dopady změn sazeb DPH u potravin v zemích EU
May 2018Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milada Pokorná
Daň z přidané hodnoty v ČR a EU
May 2006Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pondikas
Analýza nepřímých daní v EU
August 2006Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Pospíšilová
Návrh zdaňování osobních automobilů v České republice
January 2012Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Pustějovská
Atraktivita trhu cigaret ve světových ekonomikách
May 2013Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot
June 2014Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Scheibová
Daňová kontrola v podmínkách ČR
May 2006Displaying the final thesis
99.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dr. Thomas Schmidt
Taxation of free acquisition of assets
July 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Sikorová
Dopady vybrané změny sazby spotřební daně z cigaret v České republice
December 2008Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Slavík
Spotřební daně v EU
May 2006Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Slezáková
Zdaňování a odvody sociálního a zdravotního pojištění cizinců
May 2014Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Slezáková
Finanční analýza účetních výkazů ve vybrané společnosti
May 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Smetková
Daň z přidané hodnoty ve vybrané společnosti
January 2007Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Sobotková
Mezinárodní zdanění příjmů právnických osob a jeho dopady na daňový subjekt
May 2011Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Daňová incidence daně z minerálních olejů
June 2006Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Incidence změny sazby daně z přidané hodnoty v ČR
June 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Svitavský
Možnosti aplikace daní za škodlivost v podmínkách České republiky
May 2011Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Ševčíková
Daňové aspekty vzniku stálé provozovny v zemích EU
May 2009Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Ševčíková
Změny daně z příjmů fyzických osob a jejich dopady na výběr daně v letech 2000 až 2006
June 2007Displaying the final thesis
111.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dalibor Šícha
Incidence změny sazby spotřební daně z cigaret v ČR
January 2012Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Drahoš Šikola
Společenské náklady jako kritérium pro stanovení výše spotřební daně na alkohol
January 2015Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Šindelářová
Destimulační účinky daňového a dávkového systému na nabídku práce v ČR
January 2008Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Štěpánek
Komparace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
June 2007Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Švancarová
Změny snížené sazby DPH u potravin a jejich dopady na subjekty v ČR
May 2015Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Torkošová
Konsekvence spotřebního zdaňování vína v zemích EU
May 2018Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Tovaryšová
Konfrontace daňových a nedaňových nástrojů s dopadem na stav vozového parku v zemích EU
May 2019Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Turková
Vybrané aspekty daně z elektřiny v zemích EU
May 2010Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Ustohalová
Vývoj nezdanitelné části základu daně z příjmů FO
May 2006Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Václavíková
Spravedlnost daně z příjmů fyzických osob
May 2010Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Váňová
Vliv nominální sazby daně z příjmů fyzických osob na progresi efektivního zdanění příjmů fyzických osob v zemích Evropské unie
May 2014Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Varaďová
Dopady změn sazby spotřební daně z cigaret v České republice
May 2009Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Varaďová
Incidence změny sazby spotřební daně z cigaret v ČR
June 2007Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vávrová
Specifika výběru daňové evidence nebo účetnictví
May 2011Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Vejmelková
Daňové asignace a podmínky jejich zavedení v ČR
January 2012Displaying the final thesis
126.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michaela Vetráková
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
August 2021Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Viktorinová
Daňová konkurence zemí Evropské unie v oblasti spotřební daně z vína
May 2013Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vintrlíková
Minimalizace daňového základu fyzických a právnických osob v rámci přechodu na účetnictví
June 2007Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Višňanská
Zdaňování příjmů právnických osob v zemích Evropské unie
January 2010Displaying the final thesis
130.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Vítámvásová
Změna sazby DPH a její vliv na rozložení daňového břemene
January 2014Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vendula Vítková
Dopady změn selektivních spotřebních daní v ČR
June 2006Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vendula Vítková
Incidence změny sazby spotřební daně z lihu v ČR
June 2007Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Vlková
Minimalizace základu daně fyzické osoby v ČR
May 2007Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Zwetzová
Hodnocení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve vybraných zemích Evropské unie
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress