Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D.
Identification number: 12656
University e-mail: xehrenb0 [at] node.mendelu.cz
 
Technical worker for educational process - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT) - interrupted

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influence of different shade types on properties of Coffea arabica plantations in vicinity of Villa Rica town, Peru
Written by (author): Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Opponent 1:prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Opponent 2:doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Opponent 3:Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv rozdílných typů zástinu na vybrané vlastnosti plantáží Coffea arabica v okolí města Villa Rica, Peru
Summary:Kávovník náleží mezi velmi důležité plodiny a zároveň je vhodný pro pěstování v agrolesnických systémech. Během pěti let byly studovány čtyři kávové plantáže s různými typy zástinu a bez něj v centrální části podhůří peruánských And. Jednou ze sledovaných veličin bylo vázání uhlíky, kdy nejvíce ho bylo vázáno na plantáži stíněné Eucalyptus spp., následoval Pinus spp., Inga spp. a nejméně na nezastíněné plantáži. Při studiu mikroklimatu bylo zjištěno, že zástin snižoval teplotu vzduchu a půdy a zvyšoval vlhkost vzduchu v porovnání s nezastíněným stanovištěm. Dostupnost vody v půdě byla menší na zastíněné plantáži. Další studovanou charakteristikou byl výskyt kávové rzi, kdy největší vliv na přítomnost této choroby měla odrůda a věk kávovníku. Dle výpočtů v této práci, příjem z prodeje dřeva stínících dřevin může činit 2 až 72 % příjmů z prodeje kávy.
Key words:agrolesnictví, kávovník, vázání uhlíku, mikroklimatické podmínky, rez kávová, stínící dřeviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review P. MaděraOpponent's review B. LojkaOpponent's review J. Jankovič