Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Identification number: 12654
University e-mail: jan.deutscher [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Landscape Management (FFWT)
Assistant Professor - Department of Landscape Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Barašová
Praktické aspekty péče o ovocné dřeviny ve městě na příkladu statutárního města Brna
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Gereg
Specifika zakládání prvků ÚSES ve zvláště chráněných velkoplošných územích ČR
April 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mgr. Tereza Gregorová
Vytvoření databáze registrovaných VKP ve vybraných katastrech v územní působnosti střediska AOPK Východní Čechy
April 2021Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Janda
Hodnocení stavu břehových porostů toku Libochůvka včetně návrhu optimalizace jeho pramenné části
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Klíma
Srovnání stavu vybraných extenzivních ovocných sadů dle různého stáří od obnovy
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Králová
Komplexní krajinářské řešení katastrálního území Havlovice
April 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Josef Kříž
Hodnocení souvislosti mezi průtokem a výškou hladiny podzemní vody
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Kupská
Návrh řešení estetických úprav u lesní cesty Šumbera na Hádech
April 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Martinek
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v extravilánu obce Vidče
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucie Pálková
Hodnocení stavu vegetačních prvků na území k.ú. Tečovice v prvních letech po jejich založení
April 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Brigita Rotroeklová
Komplexní krajinářské řešení katastrálního území Drnovice
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Stuchlík
Založení biokoridoru v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Petr Šmíd
Posouzení stavu melioračních opatření a návrhu realizace retenčních nádrží na revíru Buková (lesní správa Prostějov)
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anna Tišlerová
Vytvoření databáze registrovaných významných krajinných prvků ve správním obvodu územní působnosti ORP Kuřim
April 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiří Žvak
Modelování složek vodní bilance lesního mikropovodí v programu PERSiST
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress