Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Bednář
Identifikační číslo: 12653
Univerzitní e-mail: michal.bednar [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav geologie a pedologie (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
Závěrečná práce
     
     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh realizace geoturistické naučné stezky
Autor:
Pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Návrh realizace geoturistické naučné stezky
Abstrakt:
Tato diplomová práce na téma "Návrh realizace geoturistické naučné stezky" navazuje a částečně vychází z bakalářské práce, která se zabývala problematikou geoturistiky a její možnosti uplatnění na území Bystřicka a Nedvědicka. Na základě zjištěných informací z bakalářské práci je v této diplomové práci vytvořen návrh realizace geoturistické naučné stezky. Návrh kromě popisu lokalit a trasy také obsahuje další neměně důležité body návrhu realizace. Jako je způsob značení turistických tras, vybavení a technické řešení. Není zde také zapomenuto na navazující problematiku realizace tohoto projektu. A to možnosti financování, propagace a péče o geoturistickou naučnou stezku. Na závěr se řeší možné kladné i záporné důsledky a rizika realizace geoturistické naučné stezky v tomto regionu. Do příloh jsou zařazeny mapy stezek, návrh propagačního letáku a informačních tabulí, technické návrhy vybavení zájmových lokalit.
Klíčová slova:
informační tabule, naučná stezka, geoturistika, cyklotrasa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D..