Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Bednář
Identifikační číslo: 12653
Univerzitní e-mail: michal.bednar [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav geologie a pedologie (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Závěrečná práce
          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Možnosti uplatnění geoturismu na území mikroregionů Bystřicko a Nedvědicko
Autor:
Ing. Michal Bednář
Pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Možnosti uplatnění geoturismu na území mikroregionů Bystřicko a Nedvědicko
Abstrakt:
Název mé Bakalářské práce zní: Možnost uplatnění geoturismu na území mikroregionu Bystřicka a Nedvědicka. Cílem práce bylo zjistit, jaké má předpoklady území mikroregionu Bystřicka a Nedvědicka pro uplatnění v celkem mladém odvětví turistiky a to geoturismu. Jednoduše řečeno geoturismus je cestování do přírodních oblastí s vzácnými geologickými úkazy. Chrání je i životní prostředí, má vzdělávací efekt a zlepšuje prosperitu místních lidí. Byly vymezeny hranice území a shrnuty dostupné znalosti, jak z oblasti geografie, geologie, pedologie, hydrologie, klimatu a bioty, tak i dostupnost, zabezpečení v ubytování, stravování a informovanost v regionu. Bylo také vybráno 22 možných lokalit, které splňují principy geoturismu a mohli by být tedy do budoucna zařazeny do oblasti zájmu tohoto odvětví turistiky. Pro tyto lokality byla určena poloha, dostupnost, a zajímavé informace.
Klíčová slova:důl, geoturismus, geologicky významné území, lom, zřícenina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D..