Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12162
Univerzitný e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

     
     
Publikácie
     
          Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMEC, V. Synchronization of economic cycles in countries of the Visegrad Group, Germany and Eurozone. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 3, s. 719--728. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201866030719

Originálny názov:
Synchronization of economic cycles in countries of the Visegrad Group, Germany and Eurozone
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 66
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2018
Od strany:
719
Do strany: 728
Počet strán:
10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Most countries of the Visegrad group presently undertake meticulous preparation for entry to the Eurozone, which makes the issue of business cycle synchronization contemporary. In this study, we identified business cycle in V4 member states, Germany and the Eurozone and investigated the degree of business cycle synchronization among V4 countries, with Germany and the Eurozone. Quarterly GDP data, season and calendar adjusted from 1995: 1 through 2016: 4 (T = 88) were broken down to trend and cyclical elements by the Hodrick-Prescott filter and used to obtain the relative output gap. Phases of the business cycle were identified through modified BBQ algorithm. Business cycle synchronization was quantified with Pearson correlation coefficient, concordance index and Mink similarity index calculated separately for time segments before EU accession in 2004 and after. Tests of statistical significance were carried out, where relevant. In the period before EU enlargement, few economic cycles were correlated weakly, but many were not synchronized at all or were even negatively correlated. After EU accession, the cycles became closely synchronized among V4 countries or between V4 state and Germany or Eurozone. Although the degree of correlation between V4 countries and Eurozone is not as strong, as for Germany and Eurozone, it is obvious that V4 countries are becoming increasingly prepared for adopting Euro, as their currency, with respect to the requisite of economic cycle synchronization.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Odbor výsledku:
Applied Economics, Econometrics
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.11118/actaun201866030719
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena: 14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie: Periodikum
ISSN:
1211-8516
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
43
1995Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
482000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-studovna
542006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
59
2011Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039

Zodpovedná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena:
05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
zlé
dobré        
nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19
Priemer: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Priemer: 4.00
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Priemer: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Priemer: 4.38