Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ukazatele trhu práce ČR v období devizových intervencí ČNB
Autor: Ing. Michaela Nováková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ukazatele trhu práce ČR v období devizových intervencí ČNB
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na vývoj indikátorů českého trhu práce v období měnových intervencí ČNB, které probíhaly mezi lety 2013-2017. V rámci vytvořených VAR modelů je ověřena příčinná souvislost mezi ukazateli trhu práce a ukazatelem výkonnosti ekonomiky HDP. U většiny modelů byl zjištěn zpožděný efekt změny HDP na ukazatele trhu práce. V práci je také věnována pozornost modelům trendu vybraných časových řad. V rámci nich byla zjištěna přítomnost strukturálního zlomu, který představuje období zavedení devizových intervencí ČNB. Na závěr jsou uvedena možná řešení dlouhodobé nezaměstnanosti znevýhodněných skupin na trhu práce.
Klíčová slova:dlouhodobá nezaměstnanost, měnové intervence ČNB, analýza časových řad, VAR model, Grangerova kauzalita, trh práce, regresní analýza, strukturální zlom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..